BHV.NL | Keurmerk | NEN BHV.NL | Keurmerk | Cedeo BHV.NL | Keurmerk | Nederlandse Reanimatie Raad BHV.NL | Keurmerk | Lloyd’s Register Quality Assurance BHV.NL | Keurmerk | Het Oranje Kruis

Contact

FAQ's

Check de veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of wenst u aanvullende informatie? Vul dan hiernaast het formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

Uw BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV-ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV-ers op ieder moment aanwezig moeten zijn. Informeer bij onze adviseurs wat er voor uw organisatie georganiseerd moet worden!

Is BHV ook voor mijn organisatie verplicht?

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV-ers. Dit staat in de Arbowet, artikel 3-1e en 15. Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever “gezag” heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners. Informeer bij onze adviseurs wat er voor uw organisatie georganiseerd dient te worden!

Moeten wij EHBO-ers hebben?

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV-ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

Wat leren we op de BHV-cursus?

Je leert een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. Kortom: je leert een doortastende hulpverlener te zijn en speelt een belangrijke rol tot de aankomst van professionele hulpverlening.

Ontvangen we een certificaat?

Ja, je ontvangt een handige draagpas op creditcard formaat die je bij je kunt dragen en eventueel aan de Arbeidsinspectie kunt tonen.

Hoe lang duurt de BHV-cursus?

De basistraining duurt 2 dagen en de jaarlijkse herhaling duurt 1 dag.

Waarom moet ik elk jaar op herhaling?

Je bent als BHV-er tijdens werktijd altijd ‘in functie’. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV-er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste medische en technische inzichten toegepast. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbowet. BHV.NL vindt een jaarlijkse herhaling minimaal om over de benodigde kennis en vaardigheden te blijven beschikken als BHV-er. Daarom is de draagpas maximaal 1 jaar geldig.

Waar zit BHV.NL?

Het hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. BHV.NL verzorgt (open inschrijving) opleidingen en trainingen op zo’n 60 locaties verspreid door heel Nederland. Hierdoor is de reistijd van de deelnemer beperkt. Daarnaast geeft BHV.NL ook trainingen op uw bedrijfslocatie (in company).

Kan BHV.NL ons helpen bij ontruimingsoefeningen?

Ja, wij organiseren ontruimingsoefeningen door heel Nederland. Dat doen we voornamelijk bij u op het bedrijf, op maat, volgens de procedures uit uw bedrijfsnoodplan. Wij vinden dat belangrijk omdat een eventuele calamiteit per slot van rekening bij u op het bedrijf plaatsvindt en niet in een oefencentrum.

Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben?

In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat u moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een bedrijfsnood- of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd. Alle aanwezigen informeren over hoe te alarmeren en ontruimen is een wettelijke verplichting.

Hoe lang duurt onze ontruimingsoefening?

Het is belangrijk voor ons om uw productieproces zo kort mogelijk te beïnvloeden en alle betrokkenen weer zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan. De benodigde tijd voor een oefening is mede afhankelijk van de complexiteit van het pand, de geoefendheid van de deelnemers, enz. Door een jarenlange ervaring en goede oefenscenario’s kunnen wij een oefening zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Hierbij rekening houdend met voorbereiding, daadwerkelijke ontruiming en evaluatie.

Moet ik per vestiging een preventiemedewerker aanstellen?

Iedere werkgever moet zich door voldoende deskundige preventiemedewerkers laten ondersteunen (Arbowet, artikel 13). Afhankelijk van de organisatie kan dit één preventiemedewerker voor de organisatie zijn, maar om een goed preventiebeleid te voeren kan het ook nodig zijn om per vestiging een preventiemedewerker aan te stellen.

Zijn wij verplicht tot een AED-cursus?

De AED is zo ontwikkeld dat in principe iedereen het apparaat moet kunnen bedienen. Het neemt echter niet weg dat de hulpverlener wel moet kunnen reanimeren. Uit praktijk blijkt echter dat door het oefenen met een AED veel sneller gewerkt kan worden, wat bij hartproblemen zeer waardevol is. Studies hebben aangetoond dat bij een adequaat en snel gebruik, de overlevingskans sterk wordt vergroot.
Iemand die, behalve reanimatie, ook een AED training heeft gevolgd, zal veel sneller gebruik maken van het apparaat en dit op een goede manier doen. Een AED moet gezien worden als arbeidsmiddel in de (BHV-)organisatie. De werkgever moet volgens artikel 8 en 11 van de Arbowet voorlichting en onderricht geven over arbeidsmiddelen, de werknemer moet het arbeidsmiddel op de juiste wijze gebruiken.

Ik wil inloggen op mijn tablet maar dat lukt niet?

De e-learning kan helaas niet op een tablet of macbook gemaakt worden.

Na een pauze tussen de modules kan ik niet meer inloggen?

Tijdens het maken van de modules kan niet langer dan 90 minuten pauze gehouden worden. Tijden de deelexamens kan NIET gepauzeerd worden.

Wij staan u graag te woord!

Vragen? Gebruik het formulier hieronder, we komen zo snel mogelijk bij u terug! U kunt ons natuurlijk ook even bellen; 024 373 09 77.

Een team van ervaren medewerkers staat voor u klaar! Voor al uw bedrijfsspecifieke veiligheidsvraagstukken hebben wij een passende oplossing. 


Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Bezoekadres:
Kerkenbos 10-63
6546 BB Nijmegen
T 024 373 09 77
E info@bhv.nl

Postadres:
Postbus 12
6500 AA Nijmegen

Inschrijfnummer KvK:
10146208

Bankrekening:
IBAN: NL74 INGB 0669 3301 16
BIC: INGBNL2A

BTW: 8059.23.731.B.01